Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 21. 6. 2013

Letno poročilo upravljavca neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije 2012

Slovenska odškodninska družba, d. d. (SOD) je dokument izdelala na podlagi 6. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH), ki nalaga spremljanje učinkovitosti poslovanja državnih družb. Dokument je nastal tudi ob upoštevanju priporočil dobre prakse, zapisane v Smernicah OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti, ki v V. točki upravljavcu nalagajo razvijanje konsistentnih in zbirnih poročanj o družbah v državni lasti in letno objavljanje zbirnih poročil. Letno poročilo 2012 vsebuje podatke o poslovanju državnih družb v letu 2012, ko je še veljal Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (slednji je veljal do vključno 27. 12. 2012).

 

Letno poročilo upravljavca neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije 2012

Nazaj na novice