Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 20. 8. 2013

Strategija za upravljanje kapitalskih naložb

Ljubljana, 19. avgust 2013 – danes se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenske odškodninske družbe, d. d., (NS SOD) ki je sprejel sklep, da bo SOD do konca septembra pripravila osnutek dokumenta strategije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, izvolil predsednika revizijske komisije, soglasno potrdil predloge uprave za imenovanje članov v nadzorne svete ter se seznanil s tekočim poslovanjem Slovenske odškodninske družbe, d. d. (SOD).NS SOD je na današnji redni seji ponovno preveril postopke prodaj naložb SOD in RS uvrščenih na seznam prodaje po sklepu Državnega zbora RS.

Seznanil se je z informacijo o upravljanju kapitalskih naložb v imetništvu SOD oziroma Republike Slovenije na dan 30.6.2013. Pregledal je seznam izvedenih skupščin v juliju 2013 in seznam bodočih skupščin, katerih sklic je bil objavljen do vključno 25.7.2013 ter ob tem sprejel sklep, da naj SOD do konca septembra pripravi osnutek dokumenta strategije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije

Soglasno je potrdil predlog uprave za kandidate za člane nadzornih svetov družb v imetništvu SOD oziroma Republike Slovenije. Pri tem je obravnaval tudi možnost nasprotja  interesov predlaganih kandidatov za člane nadzornih svetov in ocenil, da nasprotje interesov po jakosti in vsebini ni takšno, da bi oviralo neodvisno delovanje kandidata. Takoj, ko bo uprava SOD sprejela sklepe ustanovitelja, bodo le ti z navedenimi imenovanji kandidatov za člane nadzornih svetov, skladno s standardno prakso komuniciranja, najprej poslani družbam in nato bo preko objave na spletni strani obveščena tudi javnost.

Na današnji seji je NS SOD soglasno izvolil tudi predsednika revizijske komisije g. Aleksandra Mervarja.

 

Slovenska odškodninska družba, d. d.

Nazaj na novice