Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 14. 3. 2014

Informacija s seje nadzornega sveta SOD

Danes, dne 14. marca 2014, se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenske odškodninske družbe, d. d. (NS SOD), ki se je seznanil z izhodišči za izdelavo strategije upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in je predlagal upravi SOD, da izhodišča pošlje resornim ministrstvom in vladi v pregled in obravnavo.

 

NS SOD se je seznanil z odstopom predsednika uprave mag. Tomaža Kuntariča ter ga z dnem 31. 3. 2014 razrešil z mesta predsednika uprave. Na njegovo mesto je NS SOD z dnem 1. 4. 2014 imenoval dosedanjega člana uprave Mateja Pirca. Predsednik uprave je svoj odstop podal v skladu z dogovorom, ki je bil sprejet na eni od prejšnjih sej NS SOD, v katerem je bilo dogovorjeno, da predsedniku uprave preneha mandat, ko bo sprejet novi Zakon o Slovenskem državnem holdingu. Ker je sprejem tega Zakona napovedan za konec meseca marca, sta predsednik uprave in NS SOD ugotovila, da so se izpolnili pogoji iz prej omenjenega dogovora.

 

Nazaj na novice