Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 9. 4. 2024

Informacija s seje NS SDH 9.aprila 2024

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., se je sestal na letošnji drugi redni seji. Med pomembnimi temami sta bila obravnavana tudi Poročilo o upravljanju naložb za leto 2023 in predstavitev sistema ocenjevanja premoženja SDH.

Donos kapitalskih naložb, s katerimi upravlja SDH, je v letu 2023 po trenutnih podatkih dosegel 10,2 odstotka, kar je najvišji donos od ustanovitve SDH v letu 2014 dalje. V letu 2023 sta RS in SDH prejela tudi 175,5 milijona EUR dividend, kar je prav tako nad letnim načrtom. Vrednost vseh kapitalskih naložb v upravljanju SDH je konec leta 2023 znašala 12,2 milijarde EUR.

Nadzorni svet je obravnaval Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto v obdobju med 1. januarjem in 28. marcem 2024.

Nazaj na novice