Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 9. 4. 2024

V letu 2023 več kot 10 odstoten donos portfelja kapitalskih naložb v upravljanju SDH

Ljubljana, 9. april 2024 – Donos kapitalskih naložb, s katerimi upravlja SDH, je v letu 2023 po trenutnih podatkih dosegel 10,2 odstotka, kar je najvišji donos od ustanovitve SDH v letu 2014 dalje. V letu 2023 sta RS in SDH prejela tudi 175,5 milijona EUR dividend, kar je prav tako nad letnim načrtom. Vrednost vseh kapitalskih naložb v upravljanju SDH je konec leta 2023 znašala 12,2 milijarde EUR.

Donosnost portfelja kapitalskih naložb v upravljanju SDH je po trenutnih podatkih v letu 2023 znašala 10,2 odstotka, kar je za 2,9 odstotne točke več od načrtovane donosnosti v Letnem načrtu upravljanja za leto 2023, ki znaša 7,3 odstotka. Izjemno poslovanje stebra Energetika je ključni razlog za rekordne rezultate v letu 2023, medtem ko tudi vsi ostali upravljavski stebri izkazujejo rezultate, ki so nad načrti za leto 2023. Odlični rezultati stebra Energetika so predvsem posledica dobrih rezultatov skupin HSE in GEN. HSE je do konca leta 2023 že vrnila 342 milijonov EUR od prejetih 492 milijonov EUR naknadnih vplačil kapitala, preostanek pa bo vrnjen tekom letošnjega leta.

Dividende RS in SDH so v letu 2023 znašale 175,5 milijona EUR in so presegle načrtovano vrednost 162,6 milijona EUR.

Nazaj na novice