Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 27. 3. 2024

HSE je državi vrnil že 417 milijonov evrov naknadnih vplačil kapitala

Ljubljana, 27. marec 2024 - Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes državi vrnil dodatnih 75 milijonov evrov naknadnih vplačil kapitala, kar pomeni, da je do sedaj vrnil skupno 417 milijonov evrov od prejetih 492 milijonov evrov naknadnih vplačil kapitala. Vračilo preostalih 75 milijonov evrov je predvideno do najkasneje konca leta 2024.

SDH je decembra 2022 odobril HSE naknadno vplačilo kapitala v višini 492 milijonov evrov za premoščanje izrednih likvidnostnih razmer. Zaradi dobrega poslovanja je HSE že v juniju 2023 vrnil prvi del naknadno vplačanega kapitala v višini 100 milijonov evrov, septembra 2023 je vrnil 142 milijonov evrov, decembra 2023 dodatnih 100 milijonov evrov, danes pa še 75 milijonov evrov.

Naknadno vplačilo kapitala je bilo namenjeno reševanju likvidnostnega primanjkljaja skupine HSE, ki je bil posledica energetske krize, izjemno nizke hidrologije in zaustavitve TEŠ zaradi zaprtja enega od dveh odkopnih polj Premogovnika Velenje v letu 2022.

SDH je ob naknadnem vplačilu kapitala okrepil nadzor nad namensko porabo sredstev in postavil jasna pričakovanja glede upravljanja tveganj in likvidnosti v skupini HSE. S svojim pravočasnim in skrbnim ukrepanjem je ohranil vrednost naložbe v HSE, ki je ključen akter pri zagotavljanju zanesljive oskrbe z električno energijo v Sloveniji.

SDH bo ob upoštevanju prihodnjih tržnih razmer in uspešnosti poslovanja skupine HSE še naprej zasledoval cilj, da se celotni znesek naknadnih vplačil kapitala vrne ustanovitelju do najkasneje konca leta  2024.

Navedeno potrjuje, da je Slovenski državni holding v letu 2022 kot skrben upravljalec pravočasno ukrepal, da je ohranil vrednost naložbe Republike Slovenije v HSE, s tem pa pomembno prispeval k zanesljivi oskrbi z električno energijo v Sloveniji. Izboljšano obvladovanje tveganj, nadaljnja optimizacija ter uspešno poslovanje skupine HSE so garanti za vračilo vseh prejetih sredstev kot tudi za izvedbo načrtovanih investicij v zeleni prehod.

Nazaj na novice