Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 12. 3. 2024

Skupščina SDH

Dne 7. marca 2024 je bila izvedena redna letna skupščina SDH. Na njej je Vlada Republike Slovenije v vlogi lastnika SDH sprejela spremembe in dopolnitve Statuta SDH.

Vlada RS, ki na podlagi 38. člena ZSDH-1 uresničuje naloge in pristojnosti skupščine SDH, je sprejela sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta SDH, s čimer je omogočila, da se dobiček družbe izplača lastniku za namen financiranja ukrepov za obnovo in razvoj. Sprejela je tudi sklep o sklenitvi pogodbe s SDH o plačilu stroškov za upravljanje kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije za leto 2024, ki ostajajo na enaki ravni kot v letu 2023.

Glavni razlog za dopolnitev statuta SDH je povezan z Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki je bil sprejet po uničujočih poplavah avgusta lani. Dopolnitve statuta bodo omogočile, da se čisti dobiček SDH za poslovna leta 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 uporabi za financiranje ukrepov za obnovo in razvoj ter nakaže v proračunski sklad.

Vlada je sprejela tudi sklep o sklenitvi pogodbe s SDH o plačilu stroškov za upravljanje kapitalskih naložb države za leto 2024. SDH je namreč za upravljanje kapitalskih naložb, ki niso v njegovi lasti, upravičen do plačila. To se določi na podlagi dejanskih upravičenih stroškov, povezanih z upravljanjem naložb, vlada in SDH pa višino nadomestila in druga medsebojna razmerja, povezana s temi nalogami, uredita s pogodbo.

Do Statuta SDH lahko dostopate preko povezave: https://www.sdh.si/Data/Documents/pravni-akti/Statut_precisceno_besedilo_7.3.2024.pdf

Nazaj na novice