Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 21. 12. 2023

Holding Slovenske elektrarne je državi vrnil že 342 milijonov evrov

Ljubljana, 21. decembra 2023 – Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes lastniku vrnil dodatnih 100 milijonov evrov iz naslova naknadnega vplačila kapitala, prejetega na podlagi sklepa SDH iz decembra 2022. Skupaj je tako družba državi vrnila že 342 od prejetih 492 milijonov evrov naknadnih vplačil. Vračilo preostalih 150 milijonov evrov je predvideno v letu 2024, pri čemer bo lastnik pri določitvi dinamike vračila tega zneska upošteval razmere na trgu in druge relevantne poslovne okoliščine, s ciljem da sta zagotovljena stabilnost poslovanja skupine HSE in gospodarno upravljanje s sredstvi.

SDH je decembra 2022 družbi HSE odobril naknadno vplačilo kapitala za premoščanje izrednih likvidnostnih razmer v skupni višini 492 milijonov evrov. Dobro poslovanje je HSE omogočilo, da je v skladu z 2. odst. 495. člena ZGD-1 že v juniju letos izvedel prvo delno vračilo naknadno vplačanega kapitala v višini 100 mio EUR, v septembru je vrnil še 142 milijonov evrov in danes še dodatnih 100 milijonov evrov.

Naknadno vplačilo kapitala je bilo namenjeno reševanju likvidnostnega primanjkljaja skupine HSE kot posledice energetske krize, izjemno nizke hidrologije in zaustavitve TEŠ zaradi zaprtja enega od dveh odkopnih polj Premogovnika Velenje v lanskem letu.

SDH je ob naknadnem vplačilu kapitala okrepil nadzor nad namensko porabo sredstev in postavil jasna pričakovanja za boljše upravljanje tveganj in likvidnosti v skupini HSE. Obenem je s svojim pravočasnim in skrbnim ukrepanjem ohranil vrednost naložbe v HSE, ki je ključen akter pri zagotavljanju zanesljive oskrbe z električno energijo v Sloveniji.

SDH bo ob upoštevanju prihodnjih tržnih razmer in uspešnosti poslovanja skupine HSE še naprej zasledoval cilj, da se celotni znesek naknadnih vplačil kapitala vrne ustanovitelju do konca leta 2024. 

Nazaj na novice