Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 28. 11. 2023

Informacija s seje NS SDH z dne 28. november 2023

Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, podal soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb (LNU) za leto 2024, ki bo potrjen, ko bo k njemu podala soglasje Vlada RS, in k osnutku Meril za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države, ki jih sprejme Vlada kot skupščina SDH.

Nazaj na novice