Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Javno zbiranje ponudb 27. 11. 2023

Javno zbiranje ponudb za nakup kapitalskih naložb

Slovenski državni holding, d. d. (SDH), in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (Kapitalska družba),obveščata javnost, da sta dne 27. 11. 2023 objavila oglas o začetku postopka javnega zbiranja ponudb za nakup več manjšinskih kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije, SDH in Kapitalske družbe. 


Vabilo k oddaji ponudb je razdeljeno na tri sklope. Prvi sklop se nanaša na prodajo delnic različnih izdajateljev (delniških družb) s sedežem v Republiki Sloveniji, v katerih ima poleg SDH in/ali Republike Slovenije svojo naložbo tudi Kapitalska družba, drugi sklop se nanaša na prodajo delnic v lasti Kapitalske družbe, tretji sklop pa se nanaša na prodajo delnic v lasti SDH in enega poslovnega deleža v lasti Republike Slovenije. Prodajni postopek za prvi in tretji sklop vodi SDH, za drugi sklop pa Kapitalska družba.


Celotno besedilo vabila, iz katerega so razvidne podrobnejše informacije o kapitalskih naložbah, ki so predmet prodaje ter pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudba, je objavljeno tukaj in spletni strani Kapitalske družbe.


SDH in Kapitalska družba vse zainteresirane osebe vabita, da ponudbe za nakup delnic oziroma poslovnega deleža pošljejo na naslov Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana (za prvi in tretji sklop), oziroma na naslov Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana (za drugi sklop)


Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na navedena naslova prispele do 12. ure na dan 5. 1. 2024.

 

Nazaj na novice