Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 16. 11. 2023

Informacija s seje NS SDH z dne 16. november 2023

Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval osnutek Letnega načrta upravljanja naložb (LNU) za leto 2024. Končen dokument bo skladno z ZSDH-1 sprejet do konca meseca novembra in zatem posredovan Vladi RS v soglasje.

Nazaj na novice