Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Javno zbiranje ponudb 11. 9. 2023

Vabilo za elektronsko javno dražbo za nakup nepremičnine - posameznih parkirnih mest v PH Metelkova – SDH ID 2197

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – posamezna parkirna mesta v PH Metelkova je naveden v Prilogi 2 vabila, ki so v lasti družbe SDH, d. d.

Razpisni elementi:

  • Datum e-dražbe: med 3. 10. 2023 in 5. 10. 2023 točen datum in ura posamezne dražbe sta razvidna iz Prilogi 2.
  • Rok za prijavo na e-dražbo: med 28. 9. 2023 in 2. 10. 2023 – zadnji rok za prijavo je razviden v Prilogi 2.
  • Izklicna cena: med 13.200 EUR in 25.000 EUR, izklicna cena posameznega parkirnega mesta je razvidna v Prilogi 2.
  • Znesek varščine: med 1.300 EUR in 2.500 EUR, varščina za posamezno parkirno mesto je razvidna v Prilogi 2.
  • Rok za plačilo varščine: do roka prijave na e-dražbo, ki je razviden v Prilogi 2.
  • Prijava na e-dražbo https://sdh.edrazbe.si/.

 

OGLAS ID 2197-003 

 

Priloge:

Nazaj na novice