Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 7. 9. 2023

Holding Slovenske elektrarne je državi vrnil novih 142 milijonov evrov, do zaključka leta namerava še dodatnih 60 do 100 milijonov evrov

Ljubljana, 7. septembra 2023 – Holding Slovenske elektrarne (HSE) je v četrtek, 7. septembra 2023, lastniku, Republiki Sloveniji, vrnil novih 142 milijonov evrov iz naslova 492 milijonov evrov naknadnega vplačila kapitala, prejetega decembra 2022. Skupaj je tako vrnil že 242 milijonov evrov – prvo vračilo v višini 100 milijonov evrov je bilo izvedeno 6. junija letos. Zaradi uspešnega poslovanja skupine HSE pa sta se vodstvi SDH in HSE tudi dogovorili, da bo HSE ob nadaljevanju dobrega poslovanja državi predčasno, do konca leta, vrnil še dodatnih 60 do 100 milijonov evrov.


Naknadno vplačilo kapitala je bilo namenjeno reševanju likvidnostnega primanjkljaja skupine HSE kot posledice energetske krize, izjemno nizke hidrologije in zaustavitve TEŠ zaradi zaprtja enega od dveh odkopnih polj Premogovnika Velenje v lanskem letu.


SDH je ob izvedenem naknadnem vplačilu kapitala konec leta 2022 še dodatno okrepil svojo nadzorstveno vlogo, preko posebnega pooblaščenca skrbno spremljal namensko porabo sredstev iz naslova naknadnega vplačila kapitala ter na družbo naslovil konkretna pričakovanja za učinkovitejše upravljanje tveganj ter načrtovanje in uravnavanje likvidnosti. Skupini HSE izvedeni ukrepi in višja realizacija proizvodnje električne energije v letošnjem letu omogočajo, da Republiki Sloveniji pospešeno vrača prejeta sredstva iz naknadnega vplačila kapitala. 


Navedeno potrjuje, da je Slovenski državni holding lani kot skrben upravljalec pravočasno ukrepal, da je ohranil vrednost naložbe Republike Slovenije v HSE, s tem pa pomembno prispeval k zanesljivi oskrbi z električno energijo v Sloveniji. Izboljšano obvladovanje tveganj, nadaljnja optimizacija ter uspešno poslovanje skupine HSE so garanti za vračilo vseh sredstev, ki jih je družba prejela z naknadnim vplačilom kapitala, ter za zagon investicij s ciljem uspešnega zelenega prehoda.
 

Nazaj na novice