Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 18. 5. 2023

SDH odobril skoraj 150 milijonski investicijski projekt Slovenskim železnicam

Ljubljana, 18. maj 2023 – Uprava SDH je v vlogi ustanovitelja podrobno preučila investicijski projekt v zvezi z nabavo novih voznih sredstev družbe Slovenske železnice in na svoji redni seji 16. maja 2023 podala soglasje k poslu odvisne družbe SŽ - Potniški promet, d. o. o.,  za nakup  20 novih potniških garnitur. Pogodba v vrednosti 148,3 milijona EUR brez DDV bo sklenjena s poljskim proizvajalcem Stadler.

 

Pristojnost odločanja SDH izhaja iz 2. alineje drugega odstavka 13. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o. Z omenjeno investicijo Slovenske železnice nadaljujejo s projektom posodabljanja voznega parka, kar bo omogočilo dodaten dvig kakovosti storitev v železniškem potniškem prometu. 

Nazaj na novice