Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Javno zbiranje ponudb 5. 5. 2023

Vabilo na elektronsko javno dražbo za nakup nepremičnine - pozidanega zemljišča na Vojkovem nabrežju v Kopru – SDH ID 2208

Predmet prodaje elektronske dražbe z zviševanjem izklicne cene je nepremičnina -  pozidano stavbno zemljišče z ID znakom 2605 1297/5, ki v naravi predstavlja arhivske prostore v ocenjeni velikosti 80 m2 s parkirnimi prostori. Nepremičnina je v lasti družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d. o. o. do celote.

Razpisni elementi:

  • Datum e-dražbe: 25. 5. 2023 ob 11. uri
  • Rok za prijavo na e-dražbo: 22. 5. 2023
  • Rok za plačilo varščine 22. 5. 2023
  • Izklicna cena 105.000 EUR,
  • Varščina 10.000 EUR,
  • Korak draženja 3.000 EUR.
  • Prijava na e-dražbo https://sdh.edrazbe.si/.

V izklicni ceni ni vključen pripadajoči davek. Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

 

OGLAS ID 2208

 

Priloge:​

Nazaj na novice