Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 15. 3. 2023

Informacija s seje NS SDH 14. marca 2023

Ljubljana, 14. marec 2023 - Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., se je 14. marca 2023 sestal na letošnji prvi redni seji. Med drugimi pomembnimi temami sta bila obravnavana tudi Poslovno finančni načrt SDH za leto 2023 in dopolnitev Kodeksa etike nadzornega sveta SDH.

 

Nadzorni svet je potrdil Poslovno finančni načrt družbe za leto 2023, ki  predvideva realizacijo vseh ključnih upravljavskih aktivnosti, načrtovanih v Letnem načrtu upravljanja SDH za leto 2023. Poslovno finančni načrt poleg upravljanja kapitalskih naložb in nalog, povezanih z denacionalizacijo, vključuje tudi upravljanje terjatev in stvarnega premoženja, ki so bili na SDH preneseni s pripojitvijo DUTB konec lanskega leta, vendar so načrtovani prihodki iz dividend, nepremičnin in terjatev zaradi negotovih ekonomskih razmer nižji, kot doseženi v letu 2022. Načrtovani dobiček družbe SDH za leto 2023 tako znaša 54,22 mio EUR, poslovni prihodki pa 36,26 mio EUR.

Nadzorni svet je za namestnika predsednice nadzornega sveta SDH imenoval Franja Bobinca. Prav tako je imenoval predsednike ter člane komisij nadzornega sveta SDH in s tem popolnil njihovo sestavo. Za članico revizijske komisije je tako imenoval Suzano Bolčič Agostini, za predsednika in člana komisije za tveganja Mira Medveška in Franja Bobinca, za predsednika nominacijske komisije pa Franja Bobinca.

Obravnaval je tudi Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto v obdobju med 1. oktobrom in 31. decembrom 2022 ter poročilo o izvrševanju nalog iz letnega načrta dela za lansko leto. Seznanil se je z Letnim poročilom o delu Notranje revizije SDH v letu 2022 ter s ključnimi akti s tega področja in podal soglasje k načrtu dela Notranje revizije SDH za leto 2023. Prav tako je potrdil osnutek Meril za merjenje uspešnosti poslovanja SDH za letošnje leto.

Nazaj na novice