Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Javno zbiranje ponudb 24. 2. 2023

Vabilo za elektronsko javno dražbo za nakup nepremičnine - stanovanjsko poslovni in gospodarski objekti Studenci v Mariboru - SDH ID 1929

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine z ID znakom:

 • parcela 660 1299/1 (ID 1218754) v izmeri 565 m2,
 • parcela 660 1299/2 (ID 2457201) v izmeri 184 m2,

ki v naravi predstavljajo dve zemljišči, na katerih stojijo 3 starejši objekti (potrebni celovite obnove) skupne površine 744 m2.

 

1. poslovno-stanovanjski objekt št. stavbe 174 (stoječ na parceli 660 1299/1):

 • del stavbe 1, poslovni del v pritličju, NTP 162  m2, UTP 54 m2, 
 • del stavbe 2, mansardno stanovanje, NTP 182 m2, UTP 104 m2, 
 • del stavbe 3, trgovski del stavbe v pritličju, NTP 69,60 m2,
 • del stavbe 4, za industrijsko rabo v pritličju, NTP 69,60 m2.

 

2. gospodarsko poslopje št. stavbe 175 (stoječ na parceli 660 1299/1). 

 

3. stanovanjski objekt s št. stavbe 172 (stoječ na parceli 660 1299/2):

 • stanovanje NTP 178 m2, od tega uporabna površina 143 m2.

 

Razpisni elementi: 

 • Datum e-dražbe: 17. 3. 2023 ob 14 uri.
 • Rok za prijavo na e-dražbo: 14. 3. 2023.
 • Izklicna cena: 142.000 EUR + pripadajoči davek.
 • Korak draženja: 3.000 EUR.
 • Znesek varščine: 8.000 EUR.
 • Rok za plačilo varščine:  14. 3. 2023.
 • Prijava na e-dražbo na: https://sdh.edrazbe.si/.

 

OGLAS ID 1929

 

Priloge:

- Vabilo na e-dražbo

- Osnutek prodajne pogodbe 

 

 

Nazaj na novice