Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 22. 5. 2013

Izjava Slovenske odškodninske družbe, d.d., v zvezi s povečanjem osnovnega kapitala družbe Pozavarovalnica Sava, d.d.

Slovenska odškodninska družba, d.d., je skupaj z Modro zavarovalnico, d.d., dne 21.5.2013 za namen  komuniciranja s potencialnimi vlagatelji v postopku povečanja osnovnega kapitala družbe Pozavarovalnica Sava, d.d. (v nadaljevanju: družba), podala skupno izjavo v zvezi s sodelovanjem pri nakupu novih delnic družbe in s predvideno kasnejšo prodajo delnic družbe v njunem imetništvu. Izjava v slovenskem in angleškem jeziku je v prilogi tega obvestila.

 

Izjava v slovenskem jeziku

 

Izjava v angleškem jeziku

Nazaj na novice