Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 18. 12. 2013

NS SOD in uprava SOD sta se strinjala, da ostane uprava SOD do sprejetja Zakona o SDH v enaki sestavi kot do sedaj.

Informacija s seje nadzornega sveta SOD

 

Danes, dne 18. decembra  2013, se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenske odškodninske družbe, d. d. (NS SOD). 

 

NS SOD je obravnaval Informacijo o upravljanju kapitalskih naložb na dan 30.11.2013 in pregled skupščin na dan 10.12.2013 ter se seznanil s tekočimi informacijami o prodajnih aktivnostih družb v imetništvu SOD na dan 30.11.2013 in s Poslovno finančnim načrtom družbe za leto 2014.

 

Glede na to, da je Zakon o SDH vložen v parlamentarno proceduro, sta se NS SOD in uprava SOD strinjala, da ostane uprava SOD do sprejetja Zakona o SDH v enaki sestavi kot do sedaj.

 

 

Nazaj na novice