Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 28. 11. 2013

Sklep skupščine Slovenske odškodninske družbe, d .d.

Dne 26.11.2013 je na sedežu Vlade RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana, potekala skupščina Slovenske odškodninske družbe, d.d., katere se je kot edina ustanoviteljica in delničarka družbe udeležila Republika Slovenija, zastopana po Vladi Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo je na podlagi sklepa Vlade RS in pooblastila zastopala generalna sekretarka Tanja Šarabon.

 

Na skupščini je bil sprejet naslednji sklep:

  1. Vlada Republike Slovenije je sprejela revidirano Nekonsolidirano in konsolidirano letno poročilo Slovenske odškodninske družbe, d. d., in Skupine Slovenske odškodninske družbe, d. d., za poslovno leto 2012 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi Nekonsolidiranega in konsolidiranega letnega poročila Slovenske odškodninske družbe, d. d., za poslovno leto 2012.

 

  1. Vlada Republike Slovenije je podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu Slovenske odškodninske družbe, d. d. za poslovno leto 2012.

 

  1. Na podlagi pooblastila Vlade RS, št. 02003-8/2013/3 z dne 21.03.2013 za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke in edine družbenice v gospodarskih družbah, Tanja Šarabon, generalna sekretarka Vlade RS, pred notarjem izvede skupščino Slovenske odškodninske družbe, d.d. ter poskrbi za pripravo notarskega zapisnika tega sklepa v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah.

 

Nazaj na novice