Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 26. 11. 2013

Predsednik uprave Tomaž Kuntarič je nadzornemu svetu podal predlog o sporazumnem prenehanju delovnega razmerja

Na redni seji dne 25. 11. 2013 se je nadzorni svet Slovenske odškodninske družbe, d. d., (NS SOD) seznanil z informacijo o upravljanju kapitalskih naložb in finančnim stanjem Slovenske odškodninske družbe, d.d., (SOD). NS SOD je podal svoja pričakovanja glede aktivnega upravljanja družb s strani SOD, glede skrbnosti in odgovornosti ravnanja družb v energetskem sektorju ter izrazil nujnost opredelitve sektorskih politik kot podlago za učinkovito upravljanje kapitalskih naložb.  

 

NS SOD se je tekom seje seznanil tudi s predlogom o sporazumnem prenehanju delovnega razmerja predsednika uprave Tomaža Kuntariča, vendar pa se do predloga še ni opredelil.

 

Javnost bo o tem obveščena takoj, ko bo NS SOD sprejel odločitev.

Nazaj na novice