Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 30. 10. 2013

Podpis Mandatne pogodbe s finančnim svetovalcem pri prodaji 73,08% deleža v družbi Telekom Slovenije, d. d.

Slovenska odškodninska družba, d. d., je danes dne 30. 10. 2013 podpisala Mandatno pogodbo s finančnim svetovalcem Citigroup Global Markets Limited pri prodaji delnic v imetništvu Slovenske odškodninske družbe, d. d., Republike Slovenije, Kapitalske družbe, d. d., Zavarovalnice Triglav, d. d., in Pozavarovalnice Sava, d.d., v družbi Telekom Slovenije, d. d.. 

 

Slovenska odškodninska družba, d. d., (v nadaljevanju: SOD), ki je v imenu prodajnega konzorcija vodila postopek izbora finančnega svetovalca pri prodaji delnic izdajatelja Telekom Slovenije, d. d., je dne 30. 8. 2013  poslala 15 potencialnim finančnim svetovalcem (mednarodnim finančnim institucijam) prošnjo za oddajo ponudbe za izvedbo storitev finančnega svetovanja (Request for proposals – RfP). Rok za oddajo ponudb se je iztekel dne 17. 9. 2013. Do roka je SOD prejel 12 ponudb. Na podlagi ponudbe in predstavitve je bil kot najboljši ponudnik izbran Citigroup Global Markets Limited (v nadaljevanju: Citigroup).

 

Reference Citigroup so obsežne in kvalitetne. Naj omenimo le nekatere:  finančni svetovalec pri prodaji družbe Globul, finančni svetovalec Vladi Republike Srbije pri prodaji Telekom Srbija, finančni svetovalec pri privatizaciji DNA/Finnet, finančni svetovalec Vladi Romunije pri privatizaciji Romtelecom, finančni svetovalec France Telecom pri privatizaciji TP, itd.

 

Z Mandatno pogodbo finančni svetovalec Citigroup s skrbnostjo dobrega strokovnjaka prevzema svetovanje pri prodaji delnic v družbi Telekom Slovenije, d. d.. Obveznosti finančnega svetovalca so predvsem, da predlaga najustreznejšo metodo in čas izvedbe prodaje, predlaga in organizira postopek izbire kupca, pripravi podrobno časovnico postopka prodaje, predlaga in povabi vse perspektivne kupce, pripravi razno dokumentacijo v postopku prodaje, predlaga izbor ožjega kroga kupcev, koordinira potek skrbnega pregleda, koordinira in skupaj s prodajalci izvede pogajanja s perspektivnimi kupci, poda predlog za izbiro kupca, poda predlog dejanj, ki so potrebna za sklenitev in realizacijo posla prodaje, idr.

 

Citigroup bo potencialne kupce med drugim obvestil tudi, da obstajajo še štirje delničarji (Modra zavarovalnica, NLB, NKBM, Abanka), ki so zainteresirani prodati svoje delnice kupcu, ki bo izbran v postopku prodaje, in jih povezati z izbranim kupcem, s katerim bodo lahko sklenili kupoprodajne pogodbe, z namenom nakupa 75,93% kontrolnega deleža v družbi Telekom Slovenije, d. d..

 

SOD s podpisom Mandatne pogodbe s finančnim svetovalcem Citigroup nadaljuje prodajni postopek družbe Telekom Slovenije, d. d., v skladu s sklepom Državnega zbora z dne 21. 6. 2013.

 

 

Nazaj na novice