Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 24. 4. 2013

Konstitutivna seja nadzornega sveta Slovenske odškodninske družbe, d.d.

Dne 24.4.2013 je potekala konstitutivna seja nadzornega sveta (NS) Slovenske odškodninske družbe, d.d., na kateri sta bila soglasno izvoljena: za predsednika NS dr. Otmar Zorn in za namestnika predsednika NS g. Aleksander Mervar.

 

Slovenska odškodninska družba, d.d.

Nazaj na novice