Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Arhiv SOD 3. 5. 2012

OBVESTILO O VROČITVI IZJAVE O UVELJAVITVI PRODAJNE OPCIJE

Slovenska odškodninska družba, d.d., je dne 26.4.2012 v obliki notarskega zapisa podpisala izjavo o uveljavitvi prodajne opcije za 19,80 % delež Slovenske odškodninske družbe, d.d., v družbi Splošna plovba, d.o.o., Portorož, dogovorjeno s Pogodbo o ustanovitvi prodajne opcije s pogodbo o prenosu poslovnih deležev z dne 26.6.2007. Izjava o uveljavitvi prodajne opcije je bila kupcu Döhle ICL Beteiligungsgesellschaft vročena dne 30.4.2012.

Nazaj na novice