Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 2. 4. 2013

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2012

V skladu z določili 373. in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravili Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, družba Slovenska odškodninska družba, d.d., objavlja nerevidirane nekonsolidirane izkaze za leto 2012.

 

Nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2012 bo družba dne 02.04.2013 predložila Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

 

Več informacij na povezavi: Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2012

 

Uprava

 

Slovenska odškodninska družba, d.d.

Nazaj na novice