Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Arhiv SOD 21. 7. 2011

Spremembe Statuta Slovenske odškodninske družbe, d.d.

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d. d. objavlja Slovenska odškodninska družba, d.d. naslednje sporočilo:

Dne 15.07.2011 so stopile v veljavo spremembe Statuta Slovenske odškodninske družbe, d.d., sprejete na 2. redni skupščini Slovenske odškodninske družbe, d.d.

 

Čistopis Statuta je dostopen tudi na spletni strani www.so-druzba.si.

 

Obvestilo bo od dne 21.07.2011 objavljeno tudi na spletni strani www.so-druzba.si, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Slovenska odškodninska družba, d.d.

Uprava

 

 

 

 

 

Ljubljana, 21.07.2011

Nazaj na novice