Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Arhiv SOD 14. 10. 2008

BANKA CELJE d. d. - Obvestilo o vpisu in vplačilu novih delnic

Obvestilo o vpisu in vplačilu novih delnic na podlagi Ponudbe delnic Banke Celje, d.d. v postopku dokapitalizacije

 

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, objavlja Slovenska odškodninska družba, d.d., naslednje sporočilo:

                 

Slovenska odškodninska družba, d.d. je dne 14.10.2008 na podlagi Ponudbe delnic Banke Celje, d.d. v postopku dokapitalizacije izkoristila prednostno pravico obstoječih delničarjev in vpisala in vplačala nove delnice v sorazmerju z obstoječim deležem v osnovnem kapitalu družbe Banke Celje, d.d.

 

 

 

 namestnik direktorja                      direktor

              Matjaž Jauk                                   mag. Marko Pogačnik

Nazaj na novice