Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Arhiv SOD 26. 1. 2011

Obvestilo o prejemu odločbe ATVP - Abanka

Obvestilo o prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev

 

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, objavlja Slovenska odškodninska družba, d.d., naslednje sporočilo:    

       

Slovenska odškodninska družba, d.d., je dne 20.1.2011 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, na podlagi katere je bilo z dnem dokončnosti navedene odločbe družbam

 

  • Zavarovalnica Triglav, d.d.,
  • Slovenska odškodninska družba, d.d.,
  • Mobitel, d.d. in
  • HIT, d.d.


prepovedano uresničevati glasovalne pravice v ciljni družbi ABANKA VIPA, d.d., dokler navedene družbe in Luka Koper, d.d. skupaj, ena izmed njih v imenu in za račun vseh ali pa več izmed njih v imenu in za račun vseh ne dajo prevzemne ponudbe za delnice ciljne družbe ali dokler tiste družbe, ki so imetnice glasovalnih pravic v ciljni družbi ne odtujijo delnic ciljne družbe, tako da navedene družbe prevzemnega praga ne bodo več dosegale skupaj, ena ali pa več izmed njih.

Slovenska odškodninska družba, d.d. bo proučila odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev in storila vse potrebno za zaščito interesov Slovenske odškodninske družbe, d.d..

Informacija bo od 26.1.2011 dalje objavljena na spletni strani družbe www.so-druzba.si.

 

 

mag. Tomaž Kuntarič

predsednik uprave

 

Krešo Šavrič

član uprave

 

Ljubljana, 26. 1. 2011

Nazaj na novice