Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Arhiv SOD 26. 1. 2011

Obvestilo o prejemu odločbe ATVP - Krka

Obvestilo o prejetem pozivu Agencije za trg vrednostnih papirjev

 

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, objavlja Slovenska odškodninska družba, d.d., naslednje sporočilo:

                

Slovenska odškodninska družba, d.d., je dne 25.1.2011 prejela poziv Agencije za trg vrednostnih papirjev, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev v zvezi z morebitno obveznostjo Slovenske odškodninske družbe, d.d. in družb

 

  • Luka Koper, d.d.,
  • Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in
  • Zavarovalnica Triglav, d.d.

 

ki so delničarji družbe Krka d.d., Novo mesto in se štejejo, da s Slovensko odškodninsko družbo, d.d. delujejo usklajeno, dati prevzemno ponudbo za delnice KRKG v skladu z določili Zakona o prevzemih.

Slovenska odškodninska družba, d.d. bo proučila poziv Agencije za trg vrednostnih papirjev, nanj podala izjavo in storila vse potrebno za zaščito interesov Slovenske odškodninske družbe, d.d..

Informacija bo od 26.1.2011 dalje objavljena na spletni strani družbe www.so-druzba.si.

 

 

 

                                                                     

mag. Tomaž Kuntarič

predsednik uprave

 

 

Krešo Šavrič

član uprave

 

 

 

Ljubljana, 26. 1. 2011

Nazaj na novice