Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Arhiv SOD 1. 12. 2010

Sklepi 1. seje skupščine Slovenske odškodninske družbe, d.d.

Sklepi 1. seje skupščine Slovenske odškodninske družbe,  d.d.

 

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d. d. objavlja Slovenska odškodninska družba, d.d., naslednje sporočilo:

 

Dne 29.11.2010 je potekala 1. seja skupščine Slovenske odškodninske družbe, d.d., katere se je kot edina delničarka družbe udeležila Republika Slovenija, zastopana po Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, na podlagi Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Ur. list RS št. 38/2010).

 

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

 

1. Za predsednika skupščine se izvoli g. Jako Vrhovška.

 

2. Skupščina se seznani z odstopom mag. Mateje Tomin Vučkovič – predstavnice delničarja, s funkcije članice nadzornega sveta, z dnem 01.10.2010 (prvega oktobra dvatisočdeset). Skupščina na njeno mesto za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarja, imenuje g. Tomaža Babiča, z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na skupščini do izteka mandata sedanjega nadzornega sveta.

 

3. Skupščina se seznani z dopolnitvami Pravil za določanje drugih pravic članov vodstva oziroma uprave družbe pri sklepanju pogodb v skladu z določbo 6. člena ZPPOGD.

 

 

Na sprejete sklepe ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

 

Navedeno obvestilo je dostopno tudi na spletni strani www.so-druzba.si.

 

 

                   

Krešo Šavrič                                    mag. Tomaž Kuntarič

Član uprave                                      Predsednik uprave

 

 

 

Ljubljana, 01.12.2010

Nazaj na novice