Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Arhiv SOD 5. 8. 2010

Sprememba organov in nazivov Družbe

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d. d. objavlja Slovenska odškodninska družba, d. d., naslednje sporočilo:

 

Na podlagi vpisa spremembe Statuta Slovenske odškodninske družbe, d. d. z dne 29.07.2010 in vpisa spremembe vrste organa nadzora in zakonitih zastopnikov Slovenske odškodninske družbe, d. d. z dne 05.08.2010 v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani se za direktorja uporablja naziv predsednik uprave, za namestnika direktorja pa član uprave. Namesto dosedanjega organa nadzora upravnega odbora se uporablja naziv nadzorni svet.

 

 

mag. Tomaž Kuntarič

predsednik uprave

 

 

Ljubljana, 05.08.2010

Nazaj na novice