Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 4. 2. 2013

Sklepi skupščine Slovenske odškodninske družbe, d.d.

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d.d., objavlja Slovenska odškodninska družba, d.d., naslednje sporočilo:

 

Dne 4.2.2013 je na sedežu Vlade RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana, potekala skupščina Slovenske odškodninske družbe, d.d., katere se je kot edina ustanoviteljica in delničarka družbe udeležila Republika Slovenija, zastopana po Vladi Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo je na podlagi sklepa in pooblastila Vlade RS zastopal generalni sekretar dr. Božo Predalič.

 

Na skupščini sta bila sprejeta naslednja sklepa:

  1. Vlada RS je razrešila člana nadzornega sveta Slovenske odškodninske družbe, d.d, Igorja Maherja in Staneta Seničarja.
  2. Vlada RS je imenovala za člana nadzornega sveta Slovenske odškodninske družbe, d.d., Martina Brataniča in Radivoja Nardina.

Navedeno obvestilo bo od dne 4.2.2013 objavljeno tudi na spletni strani www.so-druzba.si in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

 

Slovenska odškodninska družba, d.d.

Uprava

Ljubljana, 4.2.2013

 

Novica (pdf)

Nazaj na novice