Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 4. 2. 2013

Imenovanje predstavnikov delavcev v nadzorni svet Slovenske odškodninske družbe, d.d.

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d.d., objavlja Slovenska odškodninska družba, d.d., naslednje obvestilo:

 

Na seji Sveta delavcev Slovenske odškodninske družbe, d.d., (Družbe) dne 25.1.2013, sta bila za predstavnika delavcev v nadzorni svet Družbe izvoljena Simona Razvornik Škofič in Miran Škof. Mandat sta nastopila z dnem 25.1.2013. Predstavniku Sveta delavcev Pavlu Gorišku je bil potrjen mandat člana Nadzornega sveta Družbe, ki ga je nastopil dne 24.2.2011.

 

Obvestilo bo od dne 4.2.2013 objavljeno tudi na spletni strani www.so–druzba.si, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Slovenska odškodninska družba, d.d.

Uprava

Datum: 4.2.2013

Nazaj na novice