Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 24. 1. 2013

Obvestilo o vpisu in vplačilu novih delnic, NLB, d.d.

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, objavlja Slovenska odškodninska družba, d.d., naslednje sporočilo:         

 

Slovenska odškodninska družba, d.d., je dne 24.1.2013 v skladu s sklepom o povečanju osnovnega kapitala, sprejetem na skupščini NLB, d.d., dne 14.12.2012, vpisala in vplačala 101.750 novih delnic po emisijski vrednosti 8,35 EUR.

 

Informacija bo od 24.1.2013 dalje objavljena na spletni strani družbe www.so-druzba.si.

 

mag. Tomaž Kuntarič

predsednik uprave

 

 

Matjaž Jauk

član uprave

 

 

Ljubljana, 24.1.2013

Nazaj na novice