Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 5. 12. 2022

RS zagotovila potrebna finančna sredstva za stabilno poslovanje Skupine HSE

Danes, dne 5. decembra 2022, je Republika Slovenija vplačala prvo od dveh tranš potrebnih finančnih sredstev za premostitev likvidnostnega primanjkljaja Skupine HSE v obliki naknadnih vplačil kapitala, in sicer v višini 300 mio EUR, druga v višini 192 mio EUR, pa bo predvidoma vplačana do 15. decembra 2022, po odobritvi dopolnitve Letnega načrta upravljanja s strani Vlade RS.

 

Namen dokapitalizacije v obliki naknadnih vplačil kapitala RS v družbo HSE d. o. o. je premostitev likvidnostnega primanjkljaja Skupine HSE in zagotovitev njenega stabilnega delovanja. Skupina HSE se je v zahtevni finančni situaciji znašla zaradi spleta negativnih dejavnikov, povezanih z energetsko krizo, zgodovinsko nizke hidrologije v letošnjem letu, ustavitve TEŠ zaradi stisnitve enega od dveh odkopnih polj Premogovnika Velenje in nezmožnosti dobave zadostnih količin lignita ter zmanjšane pripravljenosti komercialnih bank za dodatno financiranje kratkoročnih likvidnostnih potreb.

SDH bo ob upoštevanju bodočih razmer in poslovanja skupine HSE zasledoval cilj, da se celotni znesek naknadnih vplačil kapitala vrne ustanovitelju najkasneje do konca leta 2024 ali celo prej, če bo poslovanje skupine to omogočalo. SDH bo kot skrben in odgovoren upravljavec aktivno spremljal namen porabe prejetih finančnih sredstev ter ustreznost upravljanja z denarnimi tokovi na ravni skupine, tako da bo zagotovljeno čim hitrejše vračilo sredstev glede na možnosti.

Pred odločitvijo o naknadnem vplačilu kapitala je SDH izvedel tudi test zasebnega vlagatelja (private investor test), iz katerega jasno izhaja, da je vrednost lastniškega kapitala v primeru izvedbe naknadnega vplačila v kapital višja od vrednosti lastniškega kapitala v primeru, če naknadno vplačilo ne bi bilo izvedeno. S tem je tudi izkazana ekonomska upravičenost transakcije in dokazuje, da dokapitalizacija ne predstavlja državne pomoči.

SDH je ves čas zaostrovanja energetske krize pozorno spremljal razmere v ključnih naložbah v tem sektorju in se odzival na njihove potrebe z namenom preprečevanja gospodarske škode in ohranjanja vrednosti naložb. Takoj po prejemu informacij o potencialnih likvidnostnih primanjkljajih v skupini HSE je prilagodil letni načrt upravljanja in ga naknadno glede na dodatne informacije dopolnil z namenom, da se lahko pravočasno odzove in zagotovi stabilno in nemoteno delovanje skupine HSE.

Dopolnjeni letni načrt upravljanja za leto 2022, ki družbam s področja energetike zagotavlja do 300 mio EUR za finančno stabilnost in s tem zanesljivost oskrbe odjemalcev z energijo, je Vlada RS že odobrila dne 17. novembra 2022, dopolnitev, ki zagotavlja še dodatnih 200 mio EUR, pa je bila posredovana Vladi RS v potrditev dne 30. novembra 2022.

Skupina HSE sodi med strateške naložbe, ki proizvede več kot 60 % električne energije v Sloveniji in je ključna za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo v RS.

 

Nazaj na novice