Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej ESSO 10. 11. 2022

Informacija z redne seje ESSO z dne 10. november 2022

Na redni seji so se z upravo SDH sestali člani ESSO, ki so obravnavali Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021, ki je bilo konec oktobra posredovano Državnemu zboru RS. Uprava je člane seznanila tudi s pripravo Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2023 in z informacijo o upravljanju kapitalskih naložb v prvem polletju 2022.

 

Člani ESSO so bili seznanjeni tudi s postopkom pripojitve DUTB. Konec oktobra 2022 je Vlada RS izdala uredbo, ki je ena od ključnih podlag za poenostavljeno pripojitev DUTB k SDH, vodstvi obeh družb, SDH in DUTB, pa sta zatem podpisali Pogodbo o pripojitvi DUTB k SDH. SDH bo s pripojitvijo DUTB pridobil celotno njeno premoženje ter vse njene pravice in obveznosti. Članom so bile pojasnjene tudi spremembe ZSDH-1, s poudarkom na določbah, ki se nanašajo na socialne partnerje. Diskusija je tekla tudi na aktualno problematiko socialnih partnerjev v posameznih družbah.

 

ESSO je posvetovalno telo uprave SDH, ki daje mnenja in pobude s področja ekonomsko socialnih zadev in je pomemben deležnik SDH pri upravljanju kapitalskih naložb, saj je eden glavnih vidikov družbene odgovornosti tudi vključujoče sodelovanje z njimi.

Nazaj na novice