Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 22. 9. 2022

Srečanje pooblaščencev za skladnost poslovanja in integriteto družb s kapitalsko naložbo države

Danes je potekalo prvo srečanje pooblaščencev za skladnost poslovanja in integriteto (SPI) družb s kapitalsko naložbo države, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, ki ga je gostil Janez Saje, pooblaščenec na SDH.

SDH je v letu 2019 v Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države dodal načela in priporočila dobre prakse na področju skladnosti poslovanja in integritete ter opredelil minimalne standarde na področju SPI.

Cilj srečanja je bila vzpostavitev kontaktov med pooblaščenci za skladnost poslovanja in integriteto, z namenom izmenjave strokovnih izkušenj, dobrih praks, obravnave skupnih oz. pomembnejših splošnih tem, krepitve svetovalne vloge SDH ter organizacija skupnih izobraževanj na področju skladnosti poslovanja in integritete. Tematika prvega srečanja je bila vezana na diskusijo o določilih ZSDH-1, Kodeksa korporativnega upravljanja, predstavitve organizacijske umeščenosti pooblaščencev v družbah in vsebini njihovega dela ter postopkov prejema in obravnave prijav sumov domnevnih nepravilnosti, v luči implementacije evropske direktive in osnutka Zakona o zaščiti prijaviteljev.

Prisotne je nagovoril tudi predsednik uprave SDH, mag. Žiga Debeljak, ki je poudaril pomen funkcij pooblaščencev v družbah in v SDH ter, med drugim, povedal, da »brez ustrezne razvitosti področij integritete in skladnosti poslovanja ni uspešnega poslovanja družb. Vsi odločevalci družb skupaj s pooblaščenci naj spodbujajo korporacijsko kulturo integritete v celotni hierarhiji podjetja, med drugim preko javno izražene in vidne politike integritete, ki prepoveduje korupcijo, izvajanja veljavnih protikorupcijskih določb in določb o integriteti z močno in vidno podporo ter zavezanostjo vodstva podjetja vsem internim mehanizmom integritete kot tudi vodenja z zgledom. Želimo prispevati k temu, da bodo državne družbe uspešno poslovale, še posebej v zelo zahtevnih okoliščinah, ki so pred nami in skupaj z vami k temu, da bodo naše družbe zgled korporativnega upravljanja, ne samo v naši državi, temveč tudi v regiji«, je v zaključku nagovora poudaril predsednik uprave SDH.
 

Nazaj na novice