Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 7. 9. 2022

SDH organiziral izobraževalno srečanje za odločevalce družb portfelja z naslovom Celovit pogled na prehod do ogljično nevtralnega podjetja

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je dne 7. septembra 2022, v Kongresnem centru Brdo organiziral izobraževalno srečanje za odločevalce družb portfelja, kot podporno aktivnost priporočilom in pričakovanjem SDH na področju trajnostnega poslovanja in podnebnega ukrepanja.

SDH je v Letnem načrtu upravljanja 2022 namreč, med drugim, opredelil pričakovanja do podjetij, da se (iz)merijo ogljični odtisi po Obsegu 1 in 2 ter da se pripravijo cilji in načrti razogljičenja.

Zbrane je nagovorila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo, mag. Tina Seršen in ob tem poudarila pomen prehoda na brezogljično družbo, pri čemer pomembno vlogo igrajo tudi odgovorna podjetja:

»Zdrava in napredno usmerjena energetska politika predstavlja temelj konkurenčnega gospodarstva, po drugi strani pa smo kot družba za nas in za naše zanamce zavezani iskati rešitve za v nebo vpijajoče podnebne spremembe, da bomo kot človeštvo sploh preživeli. Potrebujemo odgovorna podjetja. Potrebujemo napredno misleče in zavzete posameznike, ki jih vodijo. Tako si bomo skupaj zgradili stabilno prihodnost,« je v nagovoru sklenila državna sekretarka.

Nagovor je podal tudi predsednik uprave SDH, mag. Žiga Debeljak, ki je najprej orisal negotovost v širšem poslovnem okolju, ki zahteva seveda prilagojene izzive tako na področju vodenja podjetij kot tudi upravljanja kapitalskih naložb: »Zaradi tega nameravamo v Slovenskem državnem holdingu v tem in prihodnjem letu posebno pozornost posvetiti razvoju kriznih modelov vodenja, razvoju sistemov upravljanja s tveganji, gradnji in zagotavljanju kompetenc na ravni družb, organov nadzora in organov vodenja s področij, ki so pomembna za ustrezne odzive podjetij na nove spremenjene gospodarske okoliščine. Prioritetna naloga za ustrezno ukrepanje v teh spremenjenih razmerah je na poslovodstvih družb, ki morajo razviti ustrezne strategije, pristope in ukrepe, da zagotovijo čim bolj stabilno in uspešno uresničevanje začrtanih ciljev tudi v teh zahtevnih gospodarskih okoliščinah«.

Nadalje je v povezavi z naslovno temo izobraževanja še povedal, da visoka odvisnost od fosilnih goriv še dodatno poglablja učinke krize. »Zaradi tega menim, da je pravi čas, da se tudi v teh okoliščinah pogovarjamo o trajnostnih iniciativah in praksah v poslovanju podjetij, ki seveda temeljijo na zelenem prehodu in vseh povezanih aktivnostih. Prepričan sem, da bodo dolgoročno lahko preživela in se uspešno razvijala samo podjetja, ki bodo trajnostno delovanje na primeren način tkala v širše poslovne strategije in s tem seveda zagotovila, da bodo vzdržno in odgovorno delovala ne samo do lastnikov in vseh ostalih deležnikov, ampak tudi do naravnega okolja in širšega družbenega okolja v katerem delujejo«.

V nadaljevanju je sledilo predavanje Upravljanje trajnostnega poslovanja v praksi, ki ga je izvedel prof. Arnold Smith, vodja Oddelka za družbene učinke in izredni profesor na Poslovni šoli Univerze v Stellenboschu ter gostujoči profesor na IEDC – Poslovni šoli Bled. V drugem in tretjem delu dogodka so strokovnjaki trajnostnega poslovanja mednarodne svetovalne hiše PwC, Erato Panayiotou in Petr Dovolil celovito obravnavali regulativno EU na področju podnebnega ukrepanja, pomembnih standardov, vloge organov vodenja in nadzora ter prehod v ogljično nevtralnost  v praksi.

Na koncu je sledil še krajši pogovor z gosti o vseh izzivih ogljične nevtralnosti za slovenska podjetja, in sicer sta se predavateljema pridružila še dva slovenska strokovnjaka: mag. Tomaž Fatur z Inštituta Jožef Stefan in Mateja Treven, CFA, iz start-upa, Blockchapp.

 

Nazaj na novice