Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 26. 7. 2022

SDH in META Ventures, S.r.l. ter META Ingenium, d. o. o. sklenili izvensodno poravnavo in s tem zaključili gospodarski spor, izhajajoč iz postopka prodaje manjšinskega deleža RS v družbi META Ingenium, d. o. o.

Uprava SDH in predstavniki družbe META Ventures, S.r.l. ter META Ingenium, d. o. o. so sklenili izvensodno poravnavo v gospodarskem sporu, izhajajočem iz postopka prodaje manjšinskega deleža RS v družbi tveganega kapitala META Ingenium, d. o. o., ki je bila dne 25. julija 2022 realizirana. 

SDH in META Ventures, S.r.l. ter META Ingenium, d. o. o. so se v dolgotrajnih pogajanjih dogovorili o dodatni kupnini v višini 2,09 mio €, pri čemer ostali pogoji kupoprodajne pogodbe ostajajo v veljavi in RS omogočajo še nadaljnja izplačila zaradi prodaje družbe BIA Separations. Višina variabilnega dela kupnine v naslednjih treh letih je odvisna od poslovanja družbe BIA Separations.

SDH je sprejel informirano odločitev in izvensodno poravnavo sklenil ob predhodni pridobitvi zunanjih pravnih mnenj, neodvisnega finančnega vrednotenja poravnalnega predloga in scenarijev različnih izidov tožbenih zahtevkov s strani mednarodne revizijske hiše ter na podlagi krovnega dokumenta (t.i. Fairness Opinion).

SDH ocenjuje, da je v zahtevnih okoliščinah dosegel najbolj optimalen rezultat, ki je razumen in v interesu RS, saj so s tem RS povrnjene dodatne upravičene koristi, zaključi pa se tudi dolgotrajni sodni postopek in z njim povezana tveganja.

Uprava SDH je pred sklenitvijo izvensodne poravnave pridobila tudi soglasje NS SDH.

Nazaj na novice