Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 5. 7. 2022

Prenos premoženja družbe Center za avtohtone sorte semen, proizvodnja in prodaja semen, d. o. o.

SDH je dne 30. 6. 2022 opravil prenos premoženja družbe Center za avtohtone sorte semen, proizvodnja in prodaja semen, d. o. o., na Republiko Slovenijo po poti statusnega preoblikovanja v skladu s 640. in 641. členom ZGD-1, s čimer je navedena družba prenehala brez likvidacije. Prav tako je SDH navedenega dne v imenu RS s Kmetijskim inštitutom Slovenije kot pridobiteljem sklenil pogodbo o brezplačnem prenosu vsega premičnega premoženja, ki je bilo last navedene družbe, s tem pa je SDH izpolnil svoje naloge po sklepu Vlade RS št. 47803-120/2022/2 z dne 30. 5. 2022 in sklepu Vlade RS št. 47607-23/2021/5 z dne 25. 11. 2021.

Nazaj na novice