Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 29. 6. 2022

Študentsko delo na področju informacijske tehnologije

Slovenski državni holding, d. d. je podjetje v 100% državni lasti, katere glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb RS in SDH, vodenje postopkov prodaj kapitalskih naložb in sodelovanje v postopkih denacionalizacije.

 

Študent1 bo delal v organizacijski enoti Informacijska tehnologija in korporativna varnost ter bo pomagal pri:

 

 • skrbništvu strojne opreme (nadzor delovanja, upravljanje s spremembami strojne opreme),
 • skrbništvu operacijskih sistemov v uporabi (nadzor izvajanja, namestitev, nastavitev, upravljanje s spremembami)
 • skrbništvu poslovnih rešitev (nadzor izvajanja, namestitev, nastavitev, dokumentiranje).

 

Od kandidatov pričakujemo:

 

 • da imajo status študenta in so časovno razpoložljivi;
 • da imajo znanja oziroma poznavanja:
  • gradnikov informacijskega sistema,
  • aktualnih operacijskih sistemov in mobilnih naprav,
  • sistemov za kibernetsko varnost,
  • napredni nivo znanj MS Office programov;
 • aktivno znanje slovenskega jezika;
 • znanje angleškega jezika – osnovni nivo govorne in pisne komunikacije;
 • motiviranost in pozitivno naravnanost;
 • samoiniciativnost pri delu, skrbnost ter odgovornost;
 • da imajo status študenta (ob prijavi je potrebno posredovati potrdilo o vpisu na fakulteto, kot dokazilo o študentskem statusu).

 

Ponujamo:

 

 • mesečno plačilo preko študentskega servisa;
 • delo v prijetnem, urejenem in dinamičnem kolektivu;
 • možnost pridobivanja znanj in izkušenj na več področjih.

                                                                                      

Delo bo predvidoma potekalo 3 dni tedensko po 6 delovnih ur na sedežu družbe oziroma po dogovoru. Začetek dela bi bil mogoč že v drugi polovici meseca julija.

 

Če želite postati član našega tima, nam čimprej pošljite predstavitev v obliki življenjepisa, prav tako pa priložite tudi motivacijsko pismo v slovenskem jeziku. Prijavo z dokazili pošljite po e-pošti na naslov: zaposlovanje@sdh.si najkasneje do petka,15. julija 2022 do 12. ure.

 

Kandidati morajo vlogi priložiti tudi izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov. Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo družba SDH, d. d., brezpogojno varovala ter ravnala z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 86/2004 in drugi).

 

1 Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Nazaj na novice