Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 8. 6. 2022

Študentsko delo na področju korporativnega komuniciranja in trajnostnega poslovanja

Slovenski državni holding, d. d., je podjetje v 100% državni lasti, katere glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb RS in SDH, vodenje postopkov prodaj kapitalskih naložb in sodelovanje v postopkih denacionalizacije.

 

Delo bo potekalo na naslednjih področjih:

 

 • Pomoč pri izvajanju projektov s področja komuniciranja (interno komuniciranje, odnosi z mediji in spletno komuniciranje), organizacija izobraževalnih dogodkov in pomoč pri izvajanju aktivnosti trajnostnega poslovanja.

 

Od kandidatov pričakujemo:

 

 • Da imajo večinoma zaključene študijske obveznosti na ravni druge bolonjske stopnje Ekonomske fakultete ali Fakultete za družbene vede (prednost imajo študenti smeri poslovodenje in organizacija, trženje, denar in finance, tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi ter so časovno razpoložljivi);
 • Odlično znanje angleškega jezika na ravni C1 ali vsaj B2;
 • Znanje računalniških programov v okviru Microsoft Office (predvsem Word, Excel in Power Point) in aplikacije Canva;
 • Osnovna znanja delovanja družabnih omrežij in poslovnega komuniciranja z različnimi deležniki (urejanje profila na Linkedin omrežju);
 • Osnovno poznavanje dejavnosti, s katerimi se ukvarja SDH, predvsem upravljanje kapitalskih naložb;
 • Organizacijske in komunikacijske sposobnosti;
 • Motiviranost in pozitivno naravnanost;
 • Samoiniciativnost pri delu, skrbnost ter odgovornost;
 • Da niso pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in niso obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • Da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • Da imajo status študenta (ob prijavi je potrebno posredovati potrdilo o vpisu na fakulteto, kot dokazilo o študentskem statusu).

 

Ponujamo:

 

 • Mesečno plačilo preko študentskega servisa.
 • Delo v prijetnem, urejenem in dinamičnem kolektivu.
 • Možnost pridobivanja znanj in izkušenj na več področjih.

 

Delo bo predvidoma potekalo 3 dni tedensko po 6 delovnih ur na sedežu družbe oziroma po dogovoru. Začetek del bi bil mogoč že v sredini meseca julija. V besedilu oglasa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Če želite postati član našega tima, nam čimprej pošljite predstavitev v obliki življenjepisa (Europass), prav tako pa priložite tudi motivacijsko pismo v slovenskem jeziku. Prijavo z dokazili pošljite po e-pošti na naslov: nina.podboj@sdh.si najkasneje do 20. junija 2022. Kandidati morajo vlogi priložiti tudi izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov. Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo družba SDH, d. d., brezpogojno varovala ter ravnala z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 86/2004 in drugi).

 

Slovenski državni holding, d. d.

www.sdh.si

 

Nazaj na novice