Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 6. 6. 2022

Spremembe pri vodenju nadzornega sveta SDH

Danes, dne 6. junija 2022, se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je na pobudo dosedanjega predsednika NS odločal o zamenjavi predsednika nadzornega sveta. NS je z mesta predsednika nadzornega sveta SDH razrešil mag. Ivana Simiča in za predsednico z današnjim dnem imenoval Karmen Dietner. Mag. Ivan Simič ostaja član nadzornega sveta.

V nadaljevanju seje je NS SDH, med drugim, obravnaval informacijo predsednika komisije za tveganja o poteku redne seje komisije za tveganja in potrdil besedilo za sklic redne skupščine SDH z gradivom.

NS SDH je podal soglasje k spremembam in dopolnitvam Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in se seznanil s spremembami in dopolnitvami Priporočil in pričakovanj SDH. Oba čistopisa dokumentov z obrazložitvami sprememb bosta objavljena v prihodnjih dneh na spletnih straneh SDH.

NS SDH se je seznanil še s poročilom o pregledu sistema upravljanja skladnosti poslovanja in korporativne integritete in z zadnjimi aktivnostmi glede pripojitve DUTB k SDH. Ob upoštevanju zunanjega pravnega mnenja je SDH pripravil celovite rešitve vseh pravnih dilem prenosa in jih posredoval resornemu ministrstvu. 

Nazaj na novice