Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Obvestila pooblaščenca 1. 12. 2021

Pritiski tretjih oseb - Protokol za ravnanje članov NS družb

V primerih izvajanja političnih in drugih pritiskov ter neetičnem vplivanju na neodvisno odločanje članom organov nadzora v družbah s kapitalsko naložbo države priporočamo, da člani postopajo skladno s »Protokolom za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetičnem vplivanju na neodvisno odločanje« (v priponki), ki sta ga pripravila Združenje nadzornikov Slovenije in Komisija za preprečevanje korupcije.

Protokol podrobno opredeljuje priporočene postopke, v katerih je ogrožena osebna integriteta posameznika in možnost opravljanja nadzorniške funkcije z dolžno skrbnostjo. Priporočljivo je, da o tovrstnih dogodkih člani organov nadzora obvestijo tudi Slovenski državni holding.

Protokol

Nazaj na novice