Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Obvestila pooblaščenca 1. 12. 2021

Omejitve pri sprejemanju daril

V skladu z določili 61.člena ZSDH-1 člani uprave SDH, nadzornega sveta SDH, zaposleni v SDH, člani kadrovske komisije in člani posvetovalnih teles SDH ne smejo sprejemati daril ali drugih koristi v zvezi z opravljanjem svojega dela v SDH ali v zvezi s položajem v SDH. Omejitve veljajo tudi za družinske člane navedenih posameznikov.

Ne glede na omejitve lahko posameznik sprejme priložnostno, promocijsko ali simbolno darilo, katerega vrednost ne sme preseči 75 EUR (oziroma skupaj 150 EUR v koledarskem letu, če so darila prejeta od iste osebe ali subjekta).  Iz omejitev so izvzete pogostitve, ki se tradicionalno ali običajno ponudijo ob dogodkih kot so poslovne, kulturne, športne, izobraževalne ali druge prireditve in srečanja.

Sprejem vsakega darila mora posameznik sporočiti pooblaščencu za skladnost poslovanja in integriteto, ki vodi register daril. Če vrednost darila, ki se sprejme, presega vrednost 75 EUR, postane last SDH.

Nazaj na novice