Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Obvestila pooblaščenca 1. 12. 2021

Prijave nepravilnosti v družbah s kapitalsko naložbo države, s katerimi upravlja SDH

Za uveljavljanje urejenega in poštenega upravljanja in uspešnosti nadzora v družbah s kapitalsko naložbo države s katerimi upravlja Slovenski državni holding (seznam družb se nahaja na spletnih straneh SDH, poglavje Upravljanje naložb), se  obračamo na vse posameznike, ki so v družbah zaznali sume domnevnih nepravilnosti oziroma sume protipravnih dejanj.

Vsi, ki so seznanjeni s kakršnokoli obliko suma domnevne nepravilnosti pri poslovanju družb s kapitalsko naložbo države, lahko o tem obvestijo SDH oziroma podajo prijavo nepravilnosti. Prijave in obvestila bomo skrbno proučili in glede na vsebino ustrezno ukrepali, v skladu s pristojnostmi SDH.

Vsem prijaviteljem priporočamo, da pri posredovanju prijave uporabljajo spletni obrazec »Anonimna prijava«, ki je dostopen na spletnih straneh SDH. Prijavo lahko pošljejo tudi na  elektronski naslov prijava.nepravilnosti@sdh.si ali po pošti, z oznako »prijava nepravilnosti« ali »za pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto«. Le v teh primerih  bo pooblaščenec prva in edina oseba, ki bo prejela prijavo. Če bo prijavitelj razkril svojo identiteto, kar je zaželeno z vidika morebitne komunikacije med prijaviteljem in pooblaščencem, bo skupaj s pooblaščencem lahko dogovoril tudi način nadaljnjega razkrivanja oz. ne razkrivanja identitete drugim pristojnim osebam v SDH (anonimizacija) in/ali način zaščite prijavitelja.

V primeru vprašanj se lahko obrnete na pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto.

Nazaj na novice