Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Obvestila pooblaščenca 1. 12. 2021

Svetovalna funkcija pooblaščenca za družbe s kapitalsko naložbo države

V skladu s 6.poglavjem ZSDH-1 je pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto SDH na področju krepitve integritete, skladnosti poslovanja s predpisi in kodeksi ravnanja, odpravljanju tveganj korupcije, nasprotja interesov  ter drugih neetičnih ali protipravnih ravnanj, vsem poslovodnim in nadzornim organom ter notranje  revizijskim službam ali revizorjem družb,  v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, na voljo za svetovanje. 

Kontaktni podatki pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto SDH so dostopni na spletnih straneh SDH.

Nazaj na novice