Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 20. 1. 2022

Informacija s seje NS SDH z dne 20. januarja 2022

Na izredni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je obravnaval spremembe pri vodenju NS SDH in njegovih komisij.

NS SDH je odločil, da se razreši predsednica nadzornega sveta Karmen Dietner, ki še naprej ostaja članica NS, medtem ko je za novega predsednika NS z dnem 21. 1. 2022 imenoval dosedanjega namestnika predsednice, mag. Ivana Simiča. Mag. Božo Emeršič, MBA, je bil z dnem 21. 1. 2022 imenovan za njegovega namestnika.

Spremembe so tudi v komisijah nadzornega sveta, in sicer se z dnem 21. 1. 2022 za predsednika nominacijske komisije imenuje mag. Božo Emeršič, člani nominacijske komisije pa so vsi ostali člani NS SDH: mag. Ivan Simič, Karmen Dietner, Janez Vipotnik in dr. Leon Cizelj.

Za predsednico revizijske komisije se z dnem 21. 1. 2022 imenuje Karmen Dietner. Člana ostajata mag. Ivan Simič in Darinka Virant, kot zunanja članica revizijske komisije.

Nazaj na novice