Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 22. 12. 2021

Informacija s seje NS SDH z dne 22. decembra 2021

Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval ustno informacijo o poteku seje revizijske komisije nadzornega sveta in se seznanil z informacijo o upravljanju kapitalskih naložb s pregledom rezultatov portfelja v prvih devetih mesecih leta 2021. Seznanil se je tudi z dokumentom Upravljanje korporativne kulture – priročnik za nadzorne svete družb s kapitalsko naložbo države, ki bo objavljen predvidoma v mesecu januarju. NS SDH je še podal soglasje k Letnemu in Večletnemu načrtu notranje revizije SDH.

NS SDH je še sprejel sklep, da nominacijska komisija NS izpelje vse predpisane aktivnosti za popolnitev uprave SDH.

Nazaj na novice