Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 20. 12. 2021

SDH ustanovil začasno namensko družbo Center za avtohtone sorte semen, d. o. o.

Slovenski državni holding, d. d. je dne 16. decembra 2021 v imenu in za račun Republike Slovenije (RS) ustanovil novo začasno namensko družbo CENTER ZA AVTOHTONE SORTE SEMEN, proizvodnja in prodaja semen, d. o. o. Podlaga za ustanovitev družbe je sklep Vlade RS št. 47607-23/2021/5 z dne 25. novembra 2021 in Letni načrt upravljanja 2021. Glavna naloga družbe je odkup obrata SPC Ptuj od Semenarne Ljubljana, prevzem zaposlenih in izvedba priprav za prenos premoženja družbe na RS, s čimer bo družba prenehala obstajati (predvidoma meseca maja ali junija 2022). Družba bo v času svojega obstoja v določenem obsegu nadaljevala z dosedanjo dejavnostjo obrata SPC Ptuj. Skladno s sklepom Vlade RS bo Ministrstvo za kmetijstvo pripravilo gradivo, s katerim se v prihodnje določi primernega upravljavca stvarnega premoženja države.

 

Nazaj na novice